Opschalingscoalitie

In de opschalingscoalitie trekken verschillende gemeente samen op om enerzijds te verkennen waar eHealth kan bijdragen aan de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en anderzijds welke mogelijkheden gemeenten hebben om eHealth te stimuleren.

De Opschalingscoalitie eHealth en Gemeente komt voort uit de Gemeentelijke eHealth Stedenestafette. De Stedenestafette heeft een duidelijke behoefte bij de gemeenten blootgelegd om verder en intensiever samen te werken op het gebied van eHealth. Op de laatste eHealth Stedenestafette in Amsterdam is de Estafette beker symbolisch overgedragen aan enkele deelnemers van de Opschalingscoalitie eHealth en Gemeente.

Als missie is geformuleerd:

Het versterken van de voorwaarden waardoor e-health kan bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Er zijn verschillende kerngebieden benoemd zoals Interoperabiliteit, Inkoop, Digivaardig en Bewustzijn burgers. Per kerngebied bekijken de coalitiepartners welke informatie uitwisseling zinvol is en hoe de activiteiten van de verschillende gemeenten elkaar kunnen versterken.

De steden die momenteel deelnemen aan de coalitie zijn:

  • Amsterdam
  • Breda
  • Den Haag
  • Eindhoven
  • Enschede
  • Geldrop
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Veldhoven

De bijeenkomst word gefaciliteerd door ECP | platform voor de informatiesamenleving.