Gemeenten dragen veel verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en welzijn voor haar inwoners. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de daarbij behorende decentralisaties is die verantwoordelijkheid flink uitgebreid. De burger zelf, evenals budgetaire limitaties, vragen om een grotere zelfbeschikking en langere zelfredzaamheid. Langer zelfstandig thuiswonen, hogere kwaliteit van leven, grotere bewustzijn van invloed op eigen gezondheid en welzijn; allemaal zaken waar de moderne gemeente zich mee bezighoud.

Ehealth kan hier een bijdrage aan leveren. Onderzoek wijst echter uit dat gemeenten nog onvoldoende handvatten hebben om eHealth effectief in te zetten. Deze website brengt daar verandering in door steden en gemeenten van elkaar te laten leren en ze op specifieke onderwerpen met elkaar in verbinding te brengen en te helpen samenwerken. Ehealth&Gemeente verzameld en deelt best practices en praktische tips. Wij helpen u om binnen uw gemeente te doen wat nodig is om inwoners optimaal gebruik te laten maken van eHealth.