eHealth Steden Estafette;
kennisuitwisseling van stad naar stad

Sinds de aftrap op 18 juni 2015 in Alkmaar heeft de eHealth Steden estafette 9 plaatsen aangedaan. De Estafette is een kennisuitwisseling tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis. De estafette is ontstaan als een initiatief van Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMW. De onderstaande compilatiefilm geeft een goed beeld van alle Estafette bijeenkomsten.

Kennis & kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve ICT in de zorg van stad naar stad. Zo is de estafette al de gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland langsgegaan en op 27 mei stond de Regio Zuidoost-Brabant op het programma. De centrale vraag daarbij is hoe ICT de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. De opgedane kennis wordt door ZonMw gebundeld in een handzaam overzicht, aangevuld met goede voorbeelden uit de estafettesteden.

Steden

In onderstaand kaartje kunt u zien welke steden al meedoen. Ook deelnemer worden?

Gemeente aan zet

Sinds januari 2015 zijn de gemeenten door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan zet als het gaat om de inrichting van de zorg. Dat eHealth daar een goede bijdrage aan kan leveren is iets dat bij nog lang niet alle gemeenten in de genen zit. Doel van de estafette is om gemeentes te bewegen tot een pro-actiever beleid als het gaat om de inzet van eHealth om ouderen langer thuis te laten wonen. Elke stad laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoever zij nu al is en hoe zij haar rol in de toekomst wil invullen. eHealth wordt in dit verband breed opgevat. Dus niet alleen beeldbellen valt eronder, maar ook online marktplaatsen, domotica, leefstijlapps en het persoonlijk gezondheidsdossier.

Amsterdam

Op woensdag 22 maart stond Amsterdam als ‘Age Friendly City’ tijdens de eHealth Steden Estafette centraal. Spraakmakende initiatieven om onze ouderen langer mee te laten doen, kregen een podium. Eerlijk en zonder opsmuk. Denk en praat mee met alle eHealth experts die met u in gesprek willen over wat zij van hun ‘brilliant failures’ kunnen leren. ... Read more

Den Haag

20 januari 2017 Den Haag De volgende, de achtste stad die de Estafette aandoet is Den Haag, de bijeenkomst zal plaats vinden in het Haga Ziekenhuis. Vitaal Gezond Lang Thuis Het thema voor de eHealth Steden Estafette in de gemeente Den Haag is Vitaal Gezond Lang Thuis. De gemeente Den Haag werkt met woon-, zorg-, en welzijnspartijen … Read more

Breda

Breda Op 2 december 2016 heeft in Breda de achtste bijeenkomst in het kader van de eHealth Stedenestafette plaats gevonden. Het was een mooie inspirerende bijeenkomst, het resultaat van de inspanning en nauwe samenwerking tussen de gemeente Breda en de GGD west-Brabant. De bijeenkomst gaf inzage in de Bredase visie op het gebied van innovatie binnen het domein van publieke gezondheid en de … Read more

Regio Zuidoost-Brabant

Op vrijdag 27 mei heeft de regio Zuidoost-Brabant de zevende bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette voor haar rekening genomen. Bekijk hier de compilatievideo, het verslag en de presentaties. Regio Zuidoost-Brabant nam op vrijdag 27 mei 2016 het estafettestokje over van Smallingerland. Aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk werd er verkend wat de rol van gemeenten en … Read more

Drachten | Smallingerland

Op vrijdag 22 april vond de zesde bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette plaats. Bekijk hier de presentaties, video’s en het verslag. Burgemeester van Smallingerland, Tjeerd van Bekkum, nam zelf het dagvoorzitterschap op zich. Na presentaties van Dik Hermans (aanjager doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’) en Ida van Marion (Sunenz) volgden een aantal flitscolleges. Tijdens deze … Read more

Rotterdam

Op woensdag 9 maart 2016 vond de vijfde bijeenkomst van de eHealth Steden Estafette plaats. Bekijk hier de presentaties, films en het verslag. De wethouder van Rotterdam, Hugo de Jonge, deelde de visie van Rotterdam op eHealth en thuistechnologie. Daarnaast kwamen de praktische toepassingen van eHealth en thuistechnologie in de praktijk aan bod met de projecten … Read more

Enschede

Op vrijdag 22 januari 2016 vond de vierde eHealth Steden Estafette plaats in de stad Enschede. Bekijk hier de presentaties, films en het verslag. Na de landelijke aftrap door Dik Hermans (aanjager Doorbraakproject) ging Eelco Eerenberg (wethouder Enschede) in op de integrale aanpak in Enschede in de inclusieve stad. Eric Wolkotte sprak over de samenwerking tussen partijen in … Read more

Woerden

Afgelopen donderdag 17 september was in Woerden de tweede editie van de eHealth stedenestafette; een kennisuitwisseling tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis. Dik Hermans (aanjager Doorbraakproject ‘De Zorg Ontzorgd’) trapte de bijeenkomst af. Hij noemde Woerden ‘een stad met een visie en ambitie die er niet om liegt’. … Read more

Alkmaar

Een groep van vijfenveertig gemeentelijke bestuurders, verleners van zorg en ondersteuning en vertegenwoordigers van ouderen verzamelden zich afgelopen donderdag 18 juni in het Slimste Huis in Alkmaar. Daar was de aftrap van de eHealth stedenestafette; een kennisuitwisseling tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis. Mooie zorginnovatie Alkmaar was als … Read more