eHealth Steden Estafette;
kennisuitwisseling van stad naar stad

Sinds de aftrap op 18 juni 2015 in Alkmaar heeft de eHealth Steden estafette 9 plaatsen aangedaan. De Estafette is een kennisuitwisseling tussen steden over het benutten van ICT voor de zelfredzaamheid van ouderen thuis. De estafette is ontstaan als een initiatief van Digitale Steden Agenda, het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT, de Ministeries VWS en EZ, ECP en ZonMW. De onderstaande compilatiefilm geeft een goed beeld van alle Estafette bijeenkomsten.

Kennis & kunde van stad naar stad

Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve ICT in de zorg van stad naar stad. Zo is de estafette al de gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam, Smallingerland langsgegaan en op 27 mei stond de Regio Zuidoost-Brabant op het programma. De centrale vraag daarbij is hoe ICT de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. De opgedane kennis wordt door ZonMw gebundeld in een handzaam overzicht, aangevuld met goede voorbeelden uit de estafettesteden.

Steden

In onderstaand kaartje kunt u zien welke steden al meedoen. Ook deelnemer worden?

Gemeente aan zet

Sinds januari 2015 zijn de gemeenten door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan zet als het gaat om de inrichting van de zorg. Dat eHealth daar een goede bijdrage aan kan leveren is iets dat bij nog lang niet alle gemeenten in de genen zit. Doel van de estafette is om gemeentes te bewegen tot een pro-actiever beleid als het gaat om de inzet van eHealth om ouderen langer thuis te laten wonen. Elke stad laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoever zij nu al is en hoe zij haar rol in de toekomst wil invullen. eHealth wordt in dit verband breed opgevat. Dus niet alleen beeldbellen valt eronder, maar ook online marktplaatsen, domotica, leefstijlapps en het persoonlijk gezondheidsdossier.