eHealthweek

De Ehealthweek is een jaarlijks, aan het begin van het jaar, terugkerende week waarin allerlei partijen het gebruik van eHealth zichtbaar maken. Afgelopen jaar organiseerden ruim 250 partijen (thuis)zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden door het hele land activiteiten. Het doel van de ehealthweek is om alle gebruikers van eHealth (patiënten, cliënten en zorgverleners) inzicht te geven in het wat, waarom en hoe van eHealth. Onderstaand de link naar de site van de ehealthweek.