Kennis ondersteuning

Dit thema is nog nadrukkelijk minder ontwikkeld dan Bewustwording en Financiën echter duidelijk is dat er door de coalitiesteden met hun huidige taken en in hun huidige ontwikkeling veel maatschappelijk relevante en zorggerelateerde vragen tegenkomen. Het ligt in de rede de samenwerking op te zoeken met de verschillende (nationale) onderzoeksinstituten die zich bewegen rond het terrein van welzijn, zorg en gemeenten en technologie. Denk hierbij aan Movisie, Vilans, RIVM, NICTIZ, ZonMW en Pianoo. De coalitiesteden kunnen de onderzoeksvragen die we hebben mee nemen en aandragen bij de bepaling van een onderzoeksagenda en anderzijds de kennis uit de rapporten die er al zijn goed voor de nederlandse gemeenten toegankelijk maken, bijvoorbeeld door deze website.