Financiën

Financiering van zorginnovatie of e-health is niet vanzelfsprekend. Inkoop afspraken zijn ingewikkeld en vrij precies vastgelegd, meestal p*q. E-health zorgt vaak voor zowel andersoortige handelingen als een ander proces. Ook is er soms een infrastructurele financiering nodig, waarvoor geen financiering bestaat.

Vanuit de opschalingscoalitie is het belangrijk meer inzicht te krijgen in waar de grootste problemen liggen en welke mogelijkheden er zijn om daar verbetering in aan te brengen.

Momenteel oriënteert de coalitie zich op 3 mogelijke aanvliegroutes:

  1. Samen met een zorginstelling met een innovatief zorgconcept verkennen waarom zij bij reguliere aanbestedingstrajecten met de huidig gangbare criteria maar moeizaam voet aan de grond krijgen.
  2. Kijken naar of en welke rol de gemeenten kunnen spelen bij Health Impact Bonds. Soms bestaat het financieringsprobleem eruit dat het geld op een andere plek bespaard/verdiend wordt dan waar de investering plaatsvindt. Een Health Impact Bond (HIB) probeert een afspraak te maken, waardoor de totale businesscase toch loopt, door afspraken te maken dat de partij die winst verwacht mee/voorinvesteert. Binnen de gemeente den Haag is de eerste HIB getekend: rondom het sociaal hospitaal. Naast de gemeente was ook CZ betrokken. In Smallingerland is men bezig met een Health Impact Bond op het gebied van valpreventie.
  3. Wijk en gebiedsgerichte financiering. Gebiedsgerichte financiering of populatiebekostiging wordt gezien als een mogelijkheid om financiering die juist vanuit ieder sectoraal perspectief vastloopt wel van de grond te krijgen. Het basisidee is dat niet per handeling, wordt gefinancierd, maar gekeken wordt naar de gezondheid van een populatie. Hoe gezonder de populatie, hoe meer winst voor de behandelaars. Het shared savings model is daar weer een versimpelde vorm van. Het is ook juist voor preventie een goed idee, omdat het financieel gunstig is als de wijk of de populatie gezonder is.