Bewustwording

Het kerngebied Bewustzijn burgers zal als eerste ter hand genomen worden. Op dit vlak gebeurt in de verschillende gemeenten al een hoop. De lopende initiatieven worden gedeeld zodat kan worden gekeken waar en hoe de verschillende gemeenten elkaar kunnen versterken en of er gemeenschappelijke initiatieven kunnen worden ontplooid.

In de aanpak onderscheiden we in basis twee doelgroepen:

  • Alle burgers in de gemeente:
    • kwetsbare mensen: patiënten, ouderen, jongeren, , GGZ etc,
    • mantelzorgers, hulpverleners, vrijwilligers
    • mensen die met hun gezondheid bezig (moeten) zijn, preventie. die iets. NB: Daarbij spelen laaggeletterdheid en digitale vaardigheid een rol
  • Collega’s binnen de gemeente: we zijn in de coalitie met een groep mensen die zorginnovatie in hun pakket hebben, maar het is belangrijk dat ook zorginkopers, directeuren sociaal domein e-health vanzelfsprekend meenemen in de beleids- en inkoopopties. Daarnaast zijn bestuurders van zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties een nevendoelgroep.

Onderstaand een incomplete impressie van wat er al loopt.

Slimme Huizen

Op verschillende locaties zijn praktijk toepassingen van domotica te bezichtigen. Soms zijn dit “slimme huizen”  ingericht met een keur aan technologische oplossingen (domotica) die onder andere het langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Soms is het een rondreizende koffer of tafelopstelling die op verzoek langskomt.

 

Campagnes

In de provincie Friesland loopt tussen 2015 en 2019 de campagne “Mijn huis op maat”. Deze campagne is gericht op het langer thuis laten wonen van inwoners waar dat gewenst is. De voorlichting moet inzicht bieden in enerzijds verstandig keuzes met betrekking tot nieuwe huisvesting als de aanpassing van de bestaande woning.

In Enschede, maar ook in een flink aantal andere gemeenten, loopt de campagne “Lang zult u wonen”. Ook deze campagne is gericht op het langer thuis laten wonen van mensen en bestaat uit oa een uitgebreide website met mogelijke woonaanpassingen per ruimte in het huis en lokale bijeenkomsten.

EHealthweek

De eHealthweek zal in januari van 2018 voor de tweede keer gehouden worden. De eHealthweek is een week waarin activiteiten georganiseerd worden om burgers bewust te maken van de voordelen en mogelijkheden van eHealth. Dit gebeurt decentraal door alle deelnemende partners op zoveel mogelijk momenten en locaties door het gehele land. In 2017 participeerden 250 partners in de organisatie van ruim 100 events. De eHealthweek is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu en ECP| Platform voor de informatiesamenleving. In alle steden van de gemeentelijke eHealth coalitie zullen activiteiten plaats vinden in het kader van de EHW18. De week zal van 20 t/m 26 januari plaats vinden in 2018.